English
Nurmak vida

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASINURMAK VİDA Bağlantı elemanları üreticisi olarak;
Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile
Yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, tüm paydaşlarımızla  sürdürülebilir ülke ve
dünya ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda mükemmellik yolculuğumuzda taahhütümüz;
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamak, Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak,
ve çalışanlarımızdaki farkındalığı ve bilincini  artırarak TS ISO 9001:2008, TS ISO 14001:2004 ve
TS OHSAS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak
ve sürekli geliştirmektir.


Teknolojiye  paralel olarak, tesisimizi ve ürettiklerimizi yeni tasarımlarla geliştirmek,  
Doğal çevremizi korumak ve korutmak, insana ve çevreye saygılı olmak,
Atıkları azaltarak, kontrol altında tutmak, doğal kaynakları - enerjiyi verimli kullanmak,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını
önlemeye yönelik sistemler geliştirmek,

Genel Müdür
VAHİT ÖZGÜL                                                                                                                          G.T : 01.01.2013

 

Kalite yönetimi Quality Çevre Yönetim
Nurmak Vida Mak. San ve Tic. Ltd. Şti, Kışla cad. Havuzbaşı sk. Zafer San.Sitesi C Blok No:10/22 Rami/Istanbul